Livsmedelsbutiker med mångfald som ledord
Vivo Menyn är det gemensamma namnet på två stora, välsorterade livsmedelsbutiker i Täby Centrum och Jakobsberg. Med en säljyta om 1450 m2 och 70 anställda i respektive butik är det svårt att inte hitta det man söker i livsmedelsväg.
- Just mångfalden är det som skiljer oss fria köpmän inom Vivo från våra konkurrenter. Vår målsättning är att alltid tillhandahålla varor av hög kvalitet till rätt pris, säger ägaren Tommy Vedin.
Han vill kunna erbjuda sina kunder varor som efterfrågas lokalt, oberoende av om varorna finns eller inte finns med i något slags rikssortiment.
- Vill du som kund exempelvis ha mjuka Skånska pepparkakor här i Täby så står det mig fritt som köpman att ta hem dem för din räkning. Jag är heller inte tvungen att ta hem varor som inte säljer lokalt. Varför ska mina kunder vara tvungna att indirekt betala för det som jag från början vet inte säljer i mina butiker bara för att någon central inköpare i butikskedjan råkat köpa in ett jätteparti av det ena eller andra? undrar Tommy.
I motsats till vad som gäller för andra butikskedjor så är det alltid ytterst Tommy som bestämmer hur sortimentet skall se ut, och det kommer kunderna till godo.
- Jag är beroende av mina kunder, inte tvärtom. Om jag kan erbjuda ett brett sortiment av kvalitetsvaror till bra priser och samtidigt hålla en hög servicenivå i butiken så är kunden benägen att handla hos mig, säger Tommy.
 
Dessvärre innebär den ökande globaliseringen att antalet aktörer på grossistsidan snarare minskar än ökar. Detta leder till att inköpspriserna för detaljisterna tenderar att bli desamma oberoende av varifrån varorna köps in.
- Risken med det är att priset upphör att vara en konkurrensfaktor när det gäller kvalitetsvaror. Det i sin tur leder till sämre produkter då det enda sättet att få ner priset på en vara är att tumma på kvaliteten på de råvaror och andra komponenter som produkten innehåller. Det är bland annat därför det är så viktigt att det finns köpmän som lyssnar när kunden ställer krav på mångfald, säger Tommy.
 
Med ett helt livs erfarenhet från branschen i bagaget funderar han mycket på vart utvecklingen bär hän.
- Frihet är ju faktiskt att kunna ha möjlighet att välja. Det är den filosofi jag alltid försökt jobba efter och som också präglar Vivo Menyn. Det mesta av det bästa för de flesta - och lite till, säger Tommy avslutningsvis.

Vivo Menyn

Bransch:
Detalj / Mat

Telefon: 08-54473250
Fax: 08-54473269

Adress:
Vivo Menyn
Marknadsvägen 15
18334 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN